Om Företaget

 

Motor&Gas i Norr AB (MGN) är ett företag som specialiserat sig på alternativ bränslekonvertering av motorfordon. I samarbete med Svenskt Gastekniskt Center verkar vi för att få en miljövänligare bilpark. Bilarnas utsläpp är en stor orsak till miljöförstöringen och den mest effektiva vägen att kontrollera fordonsutsläppen är att byta till renare bränslen som har betydligt mindre skadliga utsläpp. MGN erbjuder högkvalitativa CBG, CNG och LPG konverteringssystem för bensindrivna fordon. Produkterna uppfyller alla de regler och krav som ställs av svenska myndigheter och det klimat vi har i Sverige.

 

Gasdrivna fordon är vanliga i övriga Europa och de flesta av dem är efterkonverterade, endast en bråkdel är fabrikskonverterade fordon. Vi ser det som vår uppgift att införa efterkonverteringar även i norra delarna av Europa, eftersom gasdrift är intressant både ur miljö och ekonomisk synpunkt. Med alla miljö- och ekonomiska fördelar, jämfört med konventionella bränslen, är CBG, CNG och LPG ett alternativ man inte kan ignorera. Vår relation med Tartarini Auto försäkrar att våra produkter är anpassade för svenska kunder och förhållanden. Genom att erbjuda Tartarinis världsledande produkter - som redan valts för konverteringar av miljontals fordon över hela världen – borgar vi för att kunderna får en av marknadens bästa konverteringutrustning. Sortimentet sträcker sig från enkla vakuum/mekaniska till elektroniskt styrda sekventionella system.

 

Målsättningen för MGN är att erbjuda hög kvalitet och kostnadseffektiva lösningar till fordonsägaren, med speciell hänsyn till dagens miljömedvetenhet och de stigande bränslepriserna.

 

MGN kan erbjuda företagsutbildning av motorkonvertering till både individer och företag. Våra kurser tillmötesgår de säkerhetsregler som finns både inom Sverige och övriga Europa. MGN kan även hjälpa till med konsultation om de produkter och möjligheter som finns inom detta område.

 

MGN erbjuder teknisk service till sina kunder och tillhandahåller lösningar, samt erbjuder inspektion och reparation där det är nödvändigt.