OM CNG

 

 

FÖRDELAR MED CNG (Natur/Biogas)

 

· Det ger en besparing på upp till 40% jämfört med bensin.

· CNG den renaste formen av bränsle på marknaden.

· Gasen skyddar motorn: bränslet är rent och lämnar inte kvar några rester i motorn.

· Den är ofarlig: dess självantändningstemperatur är mycket hög och med tanke på att gasen är lättare än luft försvinner den snabbt.

 

 

MOTORER SOM KAN KONVERTERAS TILL CNG DRIFT

 

CNG konverteringsutrustning kan installeras på alla typer av motorer med kontrollerad tändning, motorer med förgasar, injektion och katalysator injektionssystem upp till versionerna i enlighet med Euro 3 och Euro 4.

 

 

PRESTANDA HOS ETT FORDON SOM DRIVS AV CNG

 

. En väldigt liten ökning av konsumtionen av bränslet jämfört med bensin (ungefär 10% jämfört med motorns specifikationer).

. En liten effektförlust på 10-15%, vilket leder till en hastighetsförlust av knappt 6%.

. Längre livslängd för motoroljan.

· Användandet av gas medför mjukare motorgång och längre livslängd.

 

PLACERING AV CNG TANKEN

 

 

 

Vid CNG drift är det endast möjligt att använda cylindriska tankar som placeras i bagageutrymmet av fordonet.

PARKERING I GARAGE

 

För fordon konverterade till CNG drift finns inga speciella restriktioner. Gasen har lägre densitet än luft och försvinner uppåt vid ett eventuellt läckage.

UNDERHÅLL

 

Inga speciella åtgärder behövs. Ägaren behöver bara följa enkla rekommendationer på ett schemalagt underhållningsprogram som finns i instruktionshandboken som levereras med våra produkter.

 

 

CNG SÄKERHET

 

CNG är mycket säkrare än traditionella drivmedel:

· Med hänsyn till att det är lättare än luft försvinner det snabbt upp i luften vid ett eventuellt läckage.

· Den antänds inte lätt (koncentrationen av gas i luften måste vara större än vid traditionella bränslen). Självantändningstemperaturen är 540° jämfört med 228° hos bensin. Tankarna som gasen förvaras i är testade på 300 bar och motståndskraften är testad upp till 450 bar. Arbetstryck i CNG tanken är max 200 bar.

· Alla komponenter som tillhör systemet testar och utsätts för tryck som är tre gånger högre än vid normalt arbetstryck. Detta sker under strikta bestämmelser.